به نام خدا

تعاملات انسانی در حيطه تجارت امروزی به گونه ای کاملا فنی و تخصصی صورت می پذيرد. تجارت و بازرگانی هزاره سوم مطمئنا با روشی متفاوت ظهور خواهد کردو در آن جايگاه محيط زيست سالم و اطلاع رسانی بسيار متعالی خواهد بود. از اين رو گروه صرامی با درک صحيح از شرايط موجود ، با گرد آوردن متخصصان به امر بازاريابی ، سعی نموده  با تسهيل امور تجاری نقطه عطفی در تاريخ تجاری ايران رقم زند تا همگان بدانند، می توانيم چون خواستيم با قدم گذاردن در جهت توسعه پايدار موفقيت خود را تثبيت نماييم.

در اين خصوص افتخار دارد زير مجموعه گروه صرامی را معرفی نمايد.

 • بازرگانی احمد صرامی
                          تهيه و توزيع انواع روانکارها در سطوح کيفيت مختلف ، ترانزيت انواع روغن پايه ،
                                تهيه و توزيع مواد اوليه برای کارخانجات توليدی روانکارها ، مشاور تجاری
                                بازرگان و صنايع معظم با بيش از سه دهه فعاليت مستمر و با بهره مندی از
                                کارشناسان مرتبط و مجرب.

 

 • موسسه تحقيقات و آفرينشهای زيست محيطی
                                طراح و مجری انحصاری پروژه ملی برچسب محيط زيست ايران (Eco-Label).
                               
  Eco-Label نشانی است که بر روی کالاها و خدمات نصب می گردد و نشان
                                دهنده دوستدار محيط زيست بودن آنها با کاهش اثرات مخرب زيست محيطی
                                است که پس از گذراندن تست های آزمايشگاهی ، چک ليستهای مناسب و
                                مميزی قابل نصب است.

  • مديريت طرح واجرای پروژه های زيست محيطی

  • مشاوره و اجرای سيستم های مديريت کيفيت

   

 • فصلنامه تخصصی روانسازها
                                 اولين نشريه تخصصی و خصوصی در زمينه روانکارها با همکاری علمی مرکز
                                 تحقيقات روغن پژوهشگاه صنعت نفت ، بستری مناسب برای درج مقالات
                                 فنی و تخصصی مربوطه ، مظهری به جهت شناساطي افراد خبره و شرکتهای
                                 توانمند در توليد روانکارها و ارسال آن به مراکز مربوطه داخلی و خارجی 

                                

 

DexCom is the leader in CGM technology, according to rolex replica the rolex replica watches agreement the company plans to rolex uk CGM-related data provided to the Fitbit Ionic smart watch, so that patients with diabetes through the watch blood glucose levels. Diabetes can be used Fitbit new smart watch Ionic monitor blood sugar, DexCom G5 sensor will continue to monitor the blood sugar value of replica watches uk diabetic patients, every 5 minutes to send the value to Android, iOS device for the patient to view. The new co-operation case allows patients to use Ionic smart watch directly show blood sugar status, no trouble to pick up the phone, open the application.